Alzheimer – jak rozpoznać wczesne symptomy choroby?

Alzheimer to choroba degeneracyjna mózgu, uznawana za najczęstszą przyczynę demencji. Według statystyk w Polsce choruje na nią nawet 250 tys. osób. Objawy choroby Alzheimera, zwłaszcza w pierwszej fazie, bywają trudne do jednoznacznego rozpoznania. Jakie symptomy mogą sygnalizować chorobę Alzheimera? Jakie są dostępne obecnie metody leczenia? Jak zorganizować pielęgnację osoby chorej – lepsza będzie opieka rodziny czy profesjonalny dom opieki? Odpowiadamy na te i inne pytania.

Z tekstu dowiesz się:

  • czym jest choroba Alzheimera i jak się objawia,
  • jak diagnozuje się i leczy alzheimera,
  • w jaki sposób w pielęgnacji osoby chorej może pomóc prywatny dom opieki, np. Willa Łucja.

Choroba Alzheimera to schorzenie zwyrodnieniowe mózgu, spowodowane odkładaniem się w nim pewnych grup białek o nieprawidłowej, patologicznej strukturze. Białka te powodują zanik neuronów mózgowych oraz ich połączeń, co objawia się m.in. zaburzeniami pamięci i zachowania, a także postępującymi problemami z normalnym, codziennym funkcjonowaniem.

Jak dotąd nie udało się ustalić jednej, konkretnej przyczyny odkładania się patologicznych białek w strukturach mózgu. Przypuszcza się, że mają na to wpływ czynniki genetyczne, szeroko rozumiany styl życia, stosowanie używek, a nawet dieta – mówi…  X.

Szacuje się, że na całym świecie alzheimer może dotyczyć od 15 do 21 mln osób. W Polsce liczba chorych może sięgać nawet 250 tys. osób. W zdecydowanej większości przypadków chorują seniorzy, głównie między 65. a 85. rokiem życia. Wszystko to sprawia, że tak ważne jest budowanie świadomości dotyczącej choroby Alzheimera, zarówno wśród seniorów, jak i ich rodzin.

Choroba Alzheimera – objawy

Obraz kliniczny choroby Alzheimera bywa bardzo zróżnicowany. Schorzenie ma charakter postępujący, a jego rozwój może trwać od 8 do nawet 20 lat. Jakie więc mogą być objawy alzheimera?

  • Zaburzenia pamięci – chory ma postępujące kłopoty z zapamiętywaniem bieżących sytuacji, szuka potrzebnych mu na co dzień przedmiotów. Nie jest w stanie powiedzieć, co stało się kilka godzin lub kilka minut temu, zadaje pytania na ten sam temat.
  • Zaburzenia językowe – osoba starsza ma problem z przypomnieniem sobie słów, więc trudno się z nią porozumieć. Nagle przerywa wypowiedzi, jej słownictwo staje się coraz bardziej ubogie.
  • Zaburzenia orientacji – senior może mieć problemy w poruszaniu się początkowo po obcym, a później także najbliższym otoczeniu. Z biegiem czasu nie może odnaleźć się we własnym mieszkaniu, szuka drogi do łazienki itp.

Choroba Alzheimera – diagnostyka i leczenie

Do rozpoznania choroby Alzheimera konieczne są rozmaite konsultacje i badania. Standardem są oczywiście podstawowe testy laboratoryjne krwi i moczu, badania neuropsychologiczne oraz badania obrazowe mózgu, np. rezonans magnetyczny lub tomografia komputerowa.

Ukierunkowana diagnostyka Alzheimera obejmuje natomiast:

  • wykonanie u pacjenta krótkiej skali oceny stanu psychicznego MINI-MENTAL (MMSE) – polega na zadawaniu krótkich pytań dotyczących podstawowych kwestii, takich jak bieżący dzień i rok czy nazwy pokazywanych przedmiotów;
  • test rysowania zegara (CDT) – lekarz wręcza pacjentowi kartkę z pustą tarczą zegara i prosi go o wpisanie symboli godzin oraz narysowanie wskazówek tak, by pokazywały określoną godzinę.

Leczenie alzheimera obejmuje zarówno terapię farmakologiczną, jak i prowadzone przez specjalistów treningi mózgu, które zmuszają go do pracy, stymulują funkcję pamięci, poprawiają koncentrację i uwagę. W razie potrzeby terapia może obejmować również m.in. pomoc logopedyczną czy psychologiczną, a także specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne – te o profilu neurologicznym można znaleźć w ofercie sieci Enel-senior.

Niestety, alzheimera nie da się wyleczyć – można jedynie hamować rozwój choroby i łagodzić jej objawy.

Pielęgnacja chorego – dom rodzinny czy dom spokojnej starości?

Jedną z najtrudniejszych kwestii, jaką musi rozwiązać rodzina chorego na alzheimera, jest to, jak zapewnić mu właściwą opiekę. Odpowiednia pielęgnacja chorego jest naprawdę bardzo trudna, wymaga fachowej wiedzy, umiejętności, a także odporności psychicznej. Rodzinie nie jest łatwo pogodzić się z tym, że senior przestaje poznawać bliskich, staje się zamknięty w sobie, czasem nieprzyjemny i agresywny. Ponadto nie radzi sobie z wykonywaniem nawet najprostszych codziennych czynności i z czasem wymaga pomocy 24 godziny na dobę.

W wielu przypadkach najrozsądniejszym wyjściem może być umieszczenie seniora w specjalistycznym domu opieki dla chorych na alzheimera. Nowoczesne, doskonale wyposażone placówki długoterminowej opieki, takie jak Willa Łucja, dysponują specjalistyczną kadrą – lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, logopedzi i psychologowie zajmują się całodobową pielęgnacją seniorów. Oczywiście każdy tego typu dom opieki dla osób starszych jest w określonych dniach i godzinach otwarty dla rodzin pensjonariuszy, więc można ich regularnie odwiedzać.

Osoba, która nigdy bezpośrednio nie zetknęła się z tym problemem, może nie wiedzieć, jak podstępną i trudną zarówno dla pacjenta, jak i jego bliskich chorobą jest alzheimer. Dom opieki z pewnością jest rozwiązaniem, które warto rozważyć, jeśli codzienna pielęgnacja seniora przekracza nasze możliwości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here