Próba tuberkulinowa jest głównym sposobem na ustalenie czy dana osoba jest zarażona prątkiem gruźlicy.

Próba tuberkulinowa – wskazania

Próba tuberkulinowa jest szczególnie zalecana osobom, zagrożonym zarażeniem prątkiem gruźlicy. Do osób tych zaliczają się:

 • Osoby przebywające z chorymi na gruźlicę
 • Osoby zakażone HIV
 • Osoby posiadające osłabiony system immunologiczny spowodowany przewlekłymi chorobami
 • Osoby, u których występują objawy gruźlicy
 • Osoby zażywające narkotyki

Próba tuberkulinowa

Próba tuberkulinowa – przygotowania

Test nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony pacjenta.

Próba tuberkulinowa – przebieg

Test odbywa się poprzez wstrzyknięcie 0,1 ml tuberkuliny w wewnętrzną część przedramienia. W przypadku prawidłowego wykonania zastrzyku na skórze pojawia się blada wypukłość o średnicy 6-10 mm.

Po upływie 48 godzin i przed upływem 72 godzin należy sprawdzić reakcję skóry. Stwardnienie skóry po zastrzyku powinno zostać zmierzone przez specjalistę. W przypadku osób, które nie zgłoszą się na kontrolę we wskazanym wcześniej czasie, należy ponownie wykonać próbę.

Próba tuberkulinowa – interpretacja

Wynik próby może być pozytywny bądź negatywny. Wynik negatywny oznacza brak choroby. Jeżeli natomiast wynik jest pozytywny to występuje zarażenie prątkiem gruźlicy i w takiej sytuacji wykonuje się dodatkowe badania tuberkulinowe dla sprawdzenia czy wystąpiła gruźlica czy utajona infekcja prątkami.

Wynik pozytywny to ślad po zastrzyku o średnicy:

 • 5 lub więcej milimetrów w przypadku osób chorych na HIV, osób przebywających z chorymi na gruźlicę, osób po transplantacji organów oraz osób przyjmujących leki immunosupresyjne
 • 10 lub więcej milimetrów u osób pochodzących z krajów o wysokiej zachorowalności, narkomanów, dzieci poniżej 4 roku życia, nastolatków
 • 15 lub więcej milimetrów u wszystkich także tych osób, które nie znajdują się w grupie ryzyka.

W niektórych sytuacjach wynik pozytywny objawia się u osób niezarażonych prątkiem gruźlicy. Może się tak zdarzyć w sytuacji, gdy:

 • Próba tuberkulinowa zostanie wykonana w niewłaściwy sposób bądź próba tuberkulinowa zostanie źle zinterpretowana przez lekarza
 • Dana osoba wcześniej była szczepiona na gruźlicę
 • Wystąpi zakażenie innym rodzajem prątków

Możliwa jest również sytuacja odwrotna, która występuje w sytuacji:

 • Obniżonej odporności
 • Niedawnego zakażenia prątkiem
 • Zakażenia prątkiem na wiele lat przed wykonaniem testu
 • Wieku poniżej 6 miesięcy
 • Niedawnego zainfekowania wirusami odry bądź ospy
 • Zaawansowanej gruźlicy
 • Nieprawidłowego przeprowadzenia bądź interpretacji badania

Podsumowanie

Próba tuberkulinowa jest bardzo istotnym badaniem, które wykazuje się wysoką skutecznością. Przeprowadzenie go jest tym samym jak najbardziej wskazane każdej osobie, która podejrzewa u siebie gruźlicę. Wcześnie wykryta wykazuje się łagodniejszym przebiegiem oraz mniejszą szansą wystąpienia powikłań. Dzięki temu lekarz natychmiast może zastosować odpowiednie leczenie. Dzięki temu pacjent szybciej może powrócić do zdrowia, a sam proces ten będzie trwał przez krótki czas. Obserwowanie swojego organizmu i podejmowanie odpowiednich kroków mających na celu powrót do zdrowia ma tym samym jak najbardziej sens.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here